Bland veckans nya filmer hittar du ”Vår världshistoria: Encyklopedin och den stora upplysningen” och ”Panamakanalen – en viktig handelsväg”.

Vår världshistoria: Encyklopedin och den stora upplysningen
1700-talet är upplysningens tid. Den franska förläggaren Le Breton bestämmer sig för att ge ut ett universellt lexikon – en encyklopedi. Kända ämneskunniga och filosofer som Denis Diderot, Jean le Rond d’Alembert och François de Voltaire blandas in i projektet. Deras slagord är: ”Acceptera ingenting utan bevis, och uppmuntra till tänkande”.

Fler än 150 olika medarbetare trotsar censuren och arbetar i hemlighet. Inte bara för att sammanställa kunskap, utan också för att smida ett politiskt vapen, ett upplysningsvapen. Inget så omfattande verk hade tidigare publicerats. Det här är historien bakom Encyclopédie som utkom i 28 band under åren 1751–1772.

Målgrupp: från 13 år, Speltid: 13 minuter.

Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!

Panamakanalen – en viktig handelsväg
Panamakanalen öppnades 1914 och förbinder Atlanten och Stilla havet för sjöfart. Det är en av världens mest trafikerade kanaler och har under historien varit enormt viktig för global frakt. Vi ska gå igenom Panamakanalens fascinerande historia och ekonomiska betydelse, men även kanalens problem.

Vi lär oss om de första misslyckade försöken att bygga kanalen, varför man inte firade när det första fartyget seglade genom den, hur en resa genom kanalen går till idag, samt hur klimatförändringar hotar kanalens framtid.

Målgrupp: från 11 år, Speltid: 12 minuter.

Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!

Kolets kemi/Organic chemistry – carbon
Kol är ett grundämne som finns överallt omkring oss, i miljontals olika kemiska föreningar, och är en viktig del i både biobränslen och fossila bränslen. Kolatomer binder sig lätt till andra atomer eftersom de har fyra valenselektroner i sitt yttersta skal, vilket leder till oändligt många kombinationsmöjligheter.

I den här filmen kommer du att få lära dig om kolets olika former; grafit, diamant, grafen, fulleren och amorft kol. Vi kommer också att förklara hur man genom nanoteknik kan påverka och omvandla material på atomnivå för att göra dem snabbare, starkare, lättare och mer energisnåla.

Målgrupp: från 11 år, Speltid: 6 minuter.

Filmen finns i en svensk och en engelsk version.

Vatten – den mest underliga vätskan
Vatten är ett livsviktigt ämne. Människor utvecklas i vatten innan vi föds, våra kroppar är uppbyggda av vatten och både vi och vår planet är helt beroende av vatten för att överleva. Men det är också ett ämne som förbryllat forskare i århundraden. Vattnets unika egenskaper skiljer sig från alla andra vätskor. Detta har gett upphov till många teorier och skapat allvarliga kontroverser i det vetenskapliga samfundet.

I den här filmen får vi ta del av vattnets alla fantastiska egenskaper och samtidigt följa Anders Nilsson, professor i fysik vid Stockholms och Stanfords universitet, och hans team när de försöker bevisa en gammal kontroversiell hypotes. En hypotes som menar att vatten egentligen består av två konkurrerande vätskor från samma molekyl. Om hypotesen är sann, skulle den kunna ge svar på många frågor.

Den här filmen ger oss en unik inblick i den vetenskapliga processen, från hypotes till verifierad teori.

Målgrupp: från 16 år, Speltid: 51 minuter.