Nu finns en ny film i serien Kemins grunder tillgänglig i sortimentet. I den här filmen ska vi undersöka eld och förbränning. Vi har också släppt filmerna Genetik och DNA – Livets recept och Ryggradsdjur.

Kemins grunder: Eld och förbränning
Vad händer kemiskt när en vedbrasa brinner? Vad är brandtriangeln? I den här filmen ska vi undersöka eld och förbränning. Vi går bland annat igenom vad förbränning innebär och hur en tändsticka kan tändas. Vi lär oss begrepp som aggregationstillstånd och vi tittar närmare på vad som sker när ett stearinljus brinner. Hur varm är en ljuslåga? Vad består sot av? Detta och mycket mer ska vi ska vi få svar på.

Målgrupp: från 11 år, Speltid: 13 minuter.

Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!

Genetik och DNA – livets recept
Vad är DNA egentligen och hur kan kunskapen om gener hjälpa oss i det moderna samhället? DNA är receptet på det som är DU. Receptet är skrivet i ett enkelt alfabet som bara har fyra bokstäver – A, T, C och G. Det är basparen på DNA-molekylen. Kromosomerna finns i cellkärnan och bär våra gener. En människa har normalt 46 kromosomer – 23 från vardera föräldern. All den här kunskapen gör att vi bland annat kan se om en människa är anlagsbärare till en sjukdom – eller har begått ett brott där gärningsmannen lämnat DNA. Kunskapen om vårt DNA kan också göra oss sårbarare i samhället. Ska t.ex försäkringsbolag eller arbetsgivare kunna få ta del av informationen om vårt DNA?

Målgrupp: från 12 år, Speltid: 12 minuter.

Ryggradsdjur/Vertebrates
Det finns ungefär 1,2 miljoner hittills upptäckta djurarter på jorden. Av dem är 60 000 – tre procent – så kallade ryggradsdjur. I den här filmen får du lära dig om de olika ryggradsdjuren; fiskar, groddjur, kräldjur, fåglar och däggdjur och hur de utvecklats under miljontals år. Du får lära dig om skillnader och likheter mellan de olika ryggradsdjuren. Hur de andas och fortplantar sig samt att det faktiskt finns levande dinosaurier kvar på jorden, fåglarna.

Målgrupp: från 9 år, Speltid: 6 minuter.

Filmen finns i en svensk och en engelsk version.