I den här filmen får du lära dig om NATO.

Filmfakta

Längd: 6 minuter
Målgrupp: Från 11 år
Ämne: Samhällskunskap / Politik och statskunskap / Konflikter och konflikthantering / FN
Engelsk version: NATO

Krig

Kalla kriget

Västtyskland

Östtyskland

USA

Andra världskriget

NATO

Warsawapakten

Sovjetunionen

”Ett angrepp mot en är ett angrepp mot alla.” Så lyder grundprincipen, artikel 5, i NATO:s stadgar. I den här filmen får du veta mer om NATO, som bildades 1949 av tolv nationer från Nordamerika och Västeuropa som en försvarsallians mot Sovjetunionen, som strax efter NATO:s grundande bildade Warszawapakten. Medlemmarna i NATO lovade att aldrig kriga mot varandra, utan istället försvara sina nationer med gemensam kraft. Med åren, och särskilt efter kalla krigets slut 1991, har fler länder anslutit sig.

Filmen förklarar hur man i organisationen tar beslut genom konsensus i Nordatlantiska rådet, som är NATO:s beslutsorgan. Slutligen tar filmen upp att NATO:s funktion ofta debatteras och ifrågasätts både av medlemmar och andra, bland annat för att medlemsländerna har så olika förutsättningar.

Filmen finns i en svensk och en engelsk version.

Filmen hittar du på SLI Play

Om du har abonnemang på SLI Education så hittar du filmen i vårt sortiment.

Vill du prova på vår tjänst? Ansök om ett provkonto här!

Se filmen här!

NATO