I den här filmen får du lära dig om arters utrotning – biologisk mångfald i fara.

Filmfakta

Längd: 12 minuter
Målgrupp: Från 12 år
Ämne: Biologi / Djur och natur / Ekosystem
Ämne: Biologi / Djur och natur / Djur

Hotade arter

Utrotningshotade djur

Klimatzoner

Ekosystem

Biologisk mångfald

År 2020 klassades 219 arter som akut utrotningshotade, bara i Sverige. I ett fungerande ekosystem lever alla växter och djur i samspel med varandra, så om en art dör ut kan det få stora konsekvenser – även för oss människor. I den här filmen får vi veta mer om orsakerna till att arter utrotas och vilka konsekvenser det får. Vi lär oss samtidigt begrepp som biologisk mångfald.
Vilka arter hotas mest i Europa? Och hur kan vi skydda världens arter från utrotning? Det ska vi undersöka.

Det här är en film för elever i mellanstadiet och högstadiet när de läser om betydelsen av biologisk mångfald samt hur människan påverkar naturen i ämnet biologi.

Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!

Filmen hittar du på SLI Play

Om du har abonnemang på SLI Education så hittar du filmen i vårt sortiment.

Vill du prova på vår tjänst? Ansök om ett provkonto här!

Se filmen här!