I den här filmen får du lära dig historien om Osmanska riket.

Filmfakta

Längd: 13 minuter
Målgrupp: Från 13 år
Ämne: Historia

Turkiet

Folkmord

Imperialism

Osmanska riket

Statskupper

Det osmanska riket uppstod ungefär år 1300 och var en brygga mellan Europa, Asien och Afrika, i över 600 år. I den här filmen tittar vi närmare på hur riket styrdes, hur dess storhetstid såg ut och vad som ledde till rikets undergång.

Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!

Filmen hittar du på SLI Play

Om du har abonnemang på SLI Education så hittar du filmen i vårt sortiment.

Vill du prova på vår tjänst? Ansök om ett provkonto här!

Se filmen här!