I den här filmen får du lära dig om bioteknik.

Filmfakta

Längd: 4 minuter
Målgrupp: Från 11 år
Ämne: Biologi / Genetik och genteknik
Engelsk version: Biotechnology

Bioteknik

Genteknik

Vacciner

Penicillin

Den här filmen handlar om bioteknik, som är en blandning av biologi och teknik. Den utforskar hur människor historiskt har använt naturen för mat, trygghet och läkande växter, vilket har lett till utvecklingen av gamla metoder som jäsningsprocesser och mediciner.

Du kommer att få inblick i modern bioteknik, där man manipulerar levande celler från växter och djur för att förbättra produkter inom hälso- och sjukvård, jordbruk, livsmedelsproduktion och miljöarbete. Vaccination och penicillin är viktiga bioteknologiska framsteg som lyfts fram.

Filmen tar även upp genteknik, som förändrar arvsmassan, och potentiella fördelar och nackdelar med detta.

Filmen hittar du på SLI Play

Om du har abonnemang på SLI Education så hittar du filmen i vårt sortiment.

Vill du prova på vår tjänst? Ansök om ett provkonto här!

Se filmen här!

Bioteknik