I den här filmen får du lära dig om evolution – livets ursprung.

Filmfakta

Längd: 5 minuter
Målgrupp: Från 9 år
Ämne: Biologi / Evolution
Engelsk version: Evolution – the origin of life

DNA

Evolution

Fossil

Det naturliga urvalet

Livet på jorden började som enkla urceller, som med tiden utvecklades till alla organismer som någonsin funnits. Denna process, där arter av organismer förändras över tid, kallas för evolution. I den här filmen visar vi hur den processen kan gå till.

Vi ger exempel på vad naturligt urval innebär, nämligen att organismer som är bra anpassade till sin miljö överlever, medan de sämre anpassade dör ut. Du får även veta att vissa organismer, som bakterier och arkéer har funnits ända sedan livet startade, medan andra snabbt dör ut, vilket visar att livsformernas utveckling inte är linjär, utan förgrenad. Slutligen visar vi hur man kan hitta spår av evolutionen genom att t ex studera fossil och DNA.

Filmen finns i en svensk och en engelsk version.

Filmen hittar du på SLI Play

Om du har abonnemang på SLI Education så hittar du filmen i vårt sortiment.

Vill du prova på vår tjänst? Ansök om ett provkonto här!

Se filmen här!