I den här filmen får du lära dig om genetik – ärftlighet.

Filmfakta

Längd: 5 minuter
Målgrupp: Från 11 år
Ämne: Biologi / Genetik och genteknik
Engelsk version: Genetics – Heredity

Gener

Genetik

Tvillingar

Vad är det egentligen som gör att du ofta är lik dina föräldrar? Och vad innebär det att egenskaper och drag ”ligger i släkten”? Jo, det handlar om genetik, och det är vad den här filmen handlar om.

Genetik är läran om hur gener går i arv och påverkar egenskaperna hos en levande varelse. Du kommer i filmen att få lära dig att det är gener som påverkar hur vi ser ut och fungerar, och att våra gener är en slumpmässig blandning från våra föräldrar. Du kommer också få reda på att könskromosomer bestämmer om vi biologiskt blir pojkar eller flickor, och att tvillingar kan vara antingen tvåäggstvillingar, som inte har samma gener, eller enäggstvillingar, som är genetiskt identiska. Slutligen tar vi upp möjligheter och risker med att genom modern teknik ändra i våra och andra organismers gener.

Filmen finns i en svensk och en engelsk version.

Filmen hittar du på SLI Play

Om du har abonnemang på SLI Education så hittar du filmen i vårt sortiment.

Vill du prova på vår tjänst? Ansök om ett provkonto här!

Se filmen här!

Genetik – Ärftlighet