I den här filmen får du lära dig om Energiprincipen.

Filmfakta

Längd: 7 minuter
Målgrupp: Från 11 år
Ämne: Fysik / El och energi
Engelsk version: The principle of the conservation of energy

Energi

Energiflöden

Energiformer

Energiprincipen

Hur kan solen få en boll att studsa? Vad är rörelseenergi? Och vad har Big Bang med det hela att göra? Det kommer vi reda ut i den här filmen.

Du kommer här att få lära dig mer om energiprincipen, en lag som innebär att energi varken kan skapas eller förstöras, utan bara omvandlas från en form till en annan. Du får också veta att energi är drivkraften bakom all rörelse i universum, och att den mesta av jordens energi kommer från solen. Vi visar slutligen hur energiomvandlingar aldrig är helt effektiva och att spilld energi i slutänden oftast blir till värme.

Filmen finns i en svensk och en engelsk version.

Filmen hittar du på SLI Play

Om du har abonnemang på SLI Education så hittar du filmen i vårt sortiment.

Vill du prova på vår tjänst? Ansök om ett provkonto här!

Se filmen här!

Energiprincipen