I Ghana kan flickor och kvinnor bli anklagade för att vara häxor. I de allra flesta länder är det helt lagligt att slå sina barn. Dawit Isaak är en journalist som fängslades utan rättegång i Eritrea år 2001. En av veckans nya filmer är Mänskliga rättigheter som kränks i världen.

Mänskliga rättigheter som kränks i världen
I Ghana kan flickor och kvinnor bli anklagade för att vara häxor. I de allra flesta länder är det helt lagligt att slå sina barn. Dawit Isaak är en journalist som fängslades utan rättegång i Eritrea år 2001. Detta är bara några exempel på hur människors rättigheter kränks varje dag runt om på jorden. Detta trots att de flesta länder undertecknat FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna från år 1948.

I den här filmen ska vi få en överblick över hur de mänskliga rättigheterna kränks runt om i världen. Vi lär oss bland annat om hur tortyr används samt vad pressfrihet och censur är för något. Vi får även se exempel på hur kvinnors, barns och HBTQ-personers rättigheter kränks på olika sätt. Filmen avslutas med att berätta om hur arbetet för att främja mänskliga rättigheter ser ut. Målgrupp: från 13 år, Speltid: 17 minuter.

Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!

Djuphavet – liv i evigt mörker
Kallt och mörkt – det djupa havet verkar vara en fientlig plats. Men om vi lyser upp mörkret, dyker det upp varelser som har anpassat sig specifikt till denna extrema livsmiljö. Vi dyker ned i en overklig värld som ger insikter om biologisk mångfald. Vi lär oss begrepp som hydrotermalkälla och kemosyntes. Vi lär oss även om olika hot mot djuphavsmiljön. Målgrupp: från 13 år, Speltid: 13 minuter.

Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz.

Musslor/Mussels
Musslor, ingår tillsammans med snäckor och bläckfiskar i gruppen blötdjur. De har funnits i 560 miljoner år, och lever i många olika former och storlekar i både söt- och saltvatten. I den här filmen får du lära dig mer om hur musslorna lever och hur de är uppbyggda. Filmen finns i en svensk och en engelsk version. Målgrupp: från 9 år, Speltid: 4 minuter.

Enkla maskiner – Kilen/Simple machines – The Wedge
Kilen är en så kallad enkel maskin. I den här filmen ska vi titta på hur kilen förhåller sig till mekanikens gyllene regel:” Det som vinns i kraft förloras i väg … och tvärt om”. Filmen finns i en svensk och en engelsk version. Målgrupp: från 11 år, Speltid: 4 minuter.