I den här filmen får du lära dig om döden inom världsreligionerna.

Filmfakta

Längd: 13 minuter
Målgrupp: Från 10 år
Ämne: Religionskunskap

Döden

Traditioner

Ritualer

Begravning

Kristendom

Judendom

Islam

Hinduism

Buddhism

Döden berör oss alla på ett eller annat sätt. Men, idag pratar vi sällan om döden, och bara ordet död kan väcka stora känslor som sorg, rädsla eller oro.

Inom religion finns ritualer och traditioner för stora händelser i livet. När det kommer till döden kan dessa finnas till för både den som dör, och som tröst för dem som lever kvar.

Hur ser världsreligionernas traditioner och ritualer kring döden ut? Hur bör en människa leva innan döden? Och vad händer efter döden?

Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!

Filmen hittar du på SLI Play

Om du har abonnemang på SLI Education så hittar du filmen i vårt sortiment.

Vill du prova på vår tjänst? Ansök om ett provkonto här!

Se filmen här!