I den här filmen får du lära dig om arv och miljö.

Filmfakta

Längd: 5 minuter
Målgrupp: Från 11 år
Ämne: Biologi / Genetik och genteknik
Engelsk version: Nature vs Nurture

Gener

Genetik

Hur kommer det sig att man ofta är lik sin mamma eller pappa till utseendet, men man kanske är mer lik sina kompisar när det gäller intressen? Och vad innebär det att vissa sjukdomar är genetiskt förutbestämda? Den här filmen handlar om hur människor och andra levande varelser utvecklas genom en kombination av arv och miljö.

Du får lära dig att vissa egenskaper, som hårfärg och ögonfärg, är helt bestämda av generna, men att sättet du lever på också kan påverka egenskaper och förstärka eller mildra genetiska anlag. Vi visar hur enäggstvillingar, som delar samma gener, ändå kan ha skillnader i egenskaper, beroende på deras individuella livsstil. Du får i filmen flera exempel på hur arv och miljö är sammanflätade och påverkar oss genom hela livet.

Filmen finns i en svensk och en engelsk version.

Filmen hittar du på SLI Play

Om du har abonnemang på SLI Education så hittar du filmen i vårt sortiment.

Vill du prova på vår tjänst? Ansök om ett provkonto här!

Se filmen här!

Arv och miljö