I den här filmen får du lära dig om genteknik.

Filmfakta

Längd: 7 minuter
Målgrupp: Från 11 år
Ämne: Biologi / Genetik och genteknik
Engelsk version: Genetic Engineering

Genteknik

Genterapi

Tänk dig om du kunde ge en grönsak egenskaper från en fisk eller om du kunde skapa en exakt kopia av dig själv. Det låter konstigt, men det är faktiskt fullt möjligt redan nu! Den här filmen handlar om genteknik och introducerar dig i tekniken att överföra gener mellan organismer.

Du kommer få lära dig att DNA finns i alla levande organismer och innehåller organismens gener, och filmen visar exempel på hur delar av den genetiska koden kan jämföras och till och med överföras mellan olika levande varelser. Här får du också stifta bekantskap med genterapi, som innebär att lägga till, ersätta eller byta ut gener för att behandla eller förebygga sjukdomar, men att det också medför etiska överväganden inom sjukvården. Slutligen diskuterar filmen ytterligare etiska dilemman som uppstår när vissa egenskaper överförs mellan växter och djur.

Filmen finns i en svensk och en engelsk version.

Filmen hittar du på SLI Play

Om du har abonnemang på SLI Education så hittar du filmen i vårt sortiment.

Vill du prova på vår tjänst? Ansök om ett provkonto här!

Se filmen här!

Genteknik