FN-dagen 24 oktober

Barns rättigheter, jämlikhet och de globala målen. På SLI Play finns filmer och utbildningsklipp om FN, barnkonventionen och globala målen.

Vi har fyllt på sortimentet med två nya filmer och två nya utbildningsklipp som passar för FN-dagen. På SLI Play har vi gjort två samlingar med filmer, en om FN och en där vi har samlat korta filmer om globala målen för barn. Under Tema – Samhällskunskap hittar du tema om FN.

Nyheter på SLI Play:
FN – för fred i världen
Krig och fred
Barnkonventionen – om barns rättigheter (Utbildningsklipp)
FN – Förenta nationerna (Utbildningsklipp)

Samlingar på SLI Play:
FN-dagen
17 Globala målen för barn

Tema Samhällskunskap: FN


Veckans filmsläpp

Veckans filmsläpp är Regnbågen. Filmen finns i en svensk och en engelsk version och kan ses på SLI Play.

Regnbågen/The Rainbow
Har man tur kan man ibland få se en regnbåge, men bara om man är på rätt plats, vid rätt tillfälle. Men var kommer alla de vackra färgerna i från?

Målgrupp: från 9 år, Speltid: 3 minuter


Veckans filmsläpp

Veckans filmsläpp är De nyttiga honungsbina. Filmen finns i en svensk och en engelsk version och kan ses på SLI Play.

De nyttiga honungsbina/The Precious honey bees
Utan honungsbin skulle många växter dö ut. När biet flyger från blomma till blomma för att samla pollen och nektar, hjälper det samtidigt blommorna att pollineras.

Målgrupp: från 6 år, Speltid: 4 minuter.