Den här veckan har vi släppt två högaktuella filmer, ”Internationella samarbeten inom säkerhet och försvar” och ”Ekonomins grunder: Global ekonomi”. Nu finns också två nya filmer om andra världskriget.

Internationella samarbeten inom säkerhet och försvar
Vad gör Interpol egentligen? Vad är ASEAN och Nordefco? I den här filmen ska vi titta närmare på länders internationella samarbeten inom säkerhet och försvar. Vi börjar med att undersöka vad ett internationellt samarbete är för något och vilka fördelar och nackdelar som finns. Sen går vi igenom flera exempel, bland annat FN, Nato, OSCE och AUKUS.

Målgrupp: från 13 år, Speltid: 15 minuter.

Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!

Ekonomins grunder: Global ekonomi
Den värld vi lever i idag är alltmer globaliserad. Globalisering är en utvecklingsprocess som innebär att vi i världen – oavsett var vi befinner oss eller vilka förutsättningar vi har – knyts samman med varandra. Men hur har globaliseringen påverkat vår ekonomi? I den här filmen ska vi titta närmare på den globala ekonomins funktioner, fördelar och nackdelar!

Filmen förklarar bland annat hur handel över gränserna har förändrats genom historien och begrepp som frihandel, konsumentnytta och handelshinder. Vad är NAFTA? Vilka fördelar kommer med en global ekonomi? Och på vilket sätt bidrar globaliseringen till en ökning av den internationella brottsligheten? Det ska vi lära oss!

Målgrupp: från 13 år, Speltid: 15 minuter.

Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!

Andra världskriget – en översikt i färg, del 1 (Fram till år 1942)
Vet du vad “rysstenen” är för något? Har du hört talas om massakern i Nanjing? Vad var Vichyregimen? Den här filmen beskriver händelseförloppet i inledningen av det andra världskriget – filmen tar sin början när Tyskland invaderar Polen och avslutas när USA går in i kriget.

Vi lär oss bland annat om den spända relationen mellan Sverige och Tyskland, samt får veta vad som ledde fram till att USA förklarade krig mot Japan.

Filmen är färglagd med AI-teknologi och ger därmed tittaren en upplevelse som känns närmare verkligheten, än de svartvita bilder vi är vana vid att se.

Målgrupp: från 13 år, Speltid: 16 minuter.

Andra världskriget – en översikt i färg, del 2 (Från år 1942 fram till krigets slut)
Vad var Jämtlandsmanövern? Varför var logistiken så viktig under andra världskriget? Hur gick operation Overlord till?

Året är 1942 och Nazityskland har känts oövervinnligt. Men nu har USA gått in i kriget – kanske finns ett hopp om att vända lyckan?

Den här filmen beskriver händelseförloppet i slutet av andra världskriget – filmen tar sin början år 1942 när USA gått in i kriget och avslutas med Japans kapitulation 1945.

Filmen är färglagd med AI-teknologi och ger därmed tittaren en upplevelse som känns närmare verkligheten, än de svartvita bilder vi är vana vid att se

Målgrupp: från 13 år, Speltid: 16 minuter.

Gradnät/The geographic grid
Med hjälp av koordinater kan man orientera sig med kartor och GPS:er. Koordinater bygger på den indelning av jordytan i ett gradnät som man gjorde för mycket länge sedan. Längdgrader eller longituder som går i nordsydlig riktning mellan nordpolen och sydpolen och breddgrader eller latituder som går i väst östlig riktning runt hela jorden. Den mest kända breddgraden är ekvatorn som är 0 grader. Längdgradernas motsvarighet kallas 0-meridianen och går genom Greenwich i London.

Målgrupp: från 9 år, Speltid: 4 minuter.

Filmen finns i en svensk och en engelsk version.