Den här veckan presenterar vi två nya filmer om befolkningsutveckling. Vilka utmaningar och möjligheter finns med en minskande respektive ökande befolkning? Du hittar också ABC och D – Konsonanter och Vad är en nyhet? bland veckans filmer.

Jämför befolkningsutveckling: Orsaker och konsekvenser
I republiken Tchad i Afrika lever närapå hälften av invånarna under fattigdomsgränsen, samtidigt ökar befolkningen stadigt. I Italien är det tvärtom, där minskar istället befolkningen.

I den här filmen jämför vi befolkningsutvecklingen i Tchad med Italien för att se orsakerna och konsekvenserna av en ökande respektive en minskande befolkning.

Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!

Målgrupp: från 13 år, Speltid: 13 minuter.

Jämför befolkningsutveckling: Utmaningar och möjligheter
Befolkningen i Italien minskar, samtidigt som italienarna lever längre. Det innebär ett överskott på äldre personer som behöver stöd från den krympande, arbetande, befolkningen. Samtidigt, i republiken Tchad, ökar den unga befolkningen, men de har inte lika lång förväntad livslängd som invånarna i Italien. Vilka utmaningar och möjligheter finns med en minskande respektive ökande befolkning? Hur agerar länderna för att ta tag i sina problem?

I den här filmen jämför vi befolkningsutvecklingen i Tchad och Italien för att lära oss om vilka utmaningar och möjligheter som kommer med en ökande respektive en minskande befolkning.

Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!

Målgrupp: från 13 år, Speltid: 15 minuter.

Vad är en nyhet?
Hur ser det ut när en nyhet blir till – från att den väljs ut tills den sänds på TV? I filmen får du följa med till nyhetsredaktionen på SVT Västmanland. Där träffar du redaktören och reportrarna och ser hur de arbetar med nyhetsinslag och händelsenyheter under dagen.

Filmen förklarar vad en nyhet är och undersöker likheter och skillnader mellan nyheter i TV, radio och tidningar. Den tar även upp hur dagens mediekonsumtion ser ut och du får veta vad som gör en bra nyhet.

Genom att förstå nyhetsprocessen får du förståelse för hur nyheter kan utformas – och vikten av pålitliga källor.

Målgrupp: från 10 år, Speltid: 12 minuter.

ABC och D – Konsonanter
Vad är en konsonant för något? Med hjälp av Hedvig, Karsten och Alicia tar vi reda på det!

Det finns 29 bokstäver i alfabetet och 20 av dem är konsonanter. Det som skiljer vokalerna från konsonanterna är ljudet. Ljudet av en vokal kommer ifrån strupen, medan ljudet av en konsonant kommer ifrån munnen. Vi lär oss också hur konsonanterna uttalas.

Målgrupp: från 6 år, Speltid: 10 minuter.

Inlandsisen/The Ice Sheet of the Last Glacial Period
Det kan vara svårt att tänka sig att hela norra halvklotet har varit täckt av ett flera kilometer tjockt istäcke, och att den senaste istiden försvann först för 10 000 år sedan. Men tittar vi runt i landskapet så kan vi hitta många rester från istiden.

I den här filmen tittar vi närmare på den senaste inlandsisen. Du får veta att inlandsisen malde sönder delar av berggrunden till sten, grus och sand och att det material som istäcket lämnade efter sig på backen kallas morän. Du får även lära dig att de rullstensåsar vi kan se i landskapet uppstått av det material som isälvar spolat bort. Vi visar också i filmen hur istäcket formade landskapet och skapade allt från djupa U-dalar till flata slipade berghällar.

Filmen finns i en svensk och en engelsk version.

Målgrupp: från 11 år, Speltid: 5 minuter.