Ny film om syror och baser. Vi får bland annat lära oss om pH-skalan och hur kunskapen om syror och baser kan vara viktig i miljöarbete. I ämnet svenska finns nu filmerna, Svenska språkets historia, del 1 och del 2.

Syror och baser/Acids and Bases
Blotta tanken på att sätta tänderna i en citron kan få det att vattnas i munnen på en. Surhet är en bekant smak, vanligt förekommande i vardagen. Den sura smaken kommer från syror av olika slag. Det är antalet fria vätejoner som avgör hur sur en lösning är. Syrornas motsats är baser. De innehåller hydroxidjoner – som har lätt att ta upp vätejoner. Om lika mängd vätejoner från en syra och hydroxidjoner från en bas reagerar med varandra så bildas vatten och ett salt. Det kallas neutralisation. Både syror och baser är frätande.

I den här filmen tittar vi närmare på syror och baser. Du får t ex lära dig att pH-skalan används för att mäta surhet och basiskhet; låga värden är sura, höga värden är basiska och pH 7 är neutralt. Slutligen får du lära dig hur kunskapen om syror och baser har varit viktig i miljöarbetet, bland annat genom att med hjälp av kalk neutralisera sjöar som blivit för sura på grund av surt regn.

Filmen finns i en svensk och en engelsk version.

Målgrupp: från 11 år, Speltid: 6 minuter.

Svenska språkets historia, del 1 – runsvenska och fornsvenska
Nationalspråket i Sverige är svenska. Svenskan som ett eget språk har funnits i minst 1 200 år. Men den svenska som vi pratar och skriver i dag skiljer sig en del från den som fanns på vikingatiden. I den här filmen ska vi lära oss om svenskan som språk, och titta närmare på några av de perioder och händelser som har format svenskan till vad den är i dag!

I den första delen av, Svenska språkets historia, undersöker vi hur perioderna runsvenska och fornsvenska har påverkat svenskan. Vi undersöker också vad en språkfamilj är för något.

I filmen lär vi oss bland annat vad diftonger är, hur kristendomens intågande i Sverige påverkade språket och när vi började använda bokstäverna å, ä och ö.

Det här är en film för elever i högstadiet och gymnasiet när de läser om språkbruk och det svenska språkets ursprung i ämnet svenska.

Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!

Målgrupp: från 13 år, Speltid: 15 minuter.

Svenska språkets historia, del 2 – äldre nysvenska, yngre nysvenska och nusvenska
Nationalspråket i Sverige är svenska. Svenskan som ett eget språk har funnits i minst 1 200 år. Men den svenska som vi pratar och skriver i dag skiljer sig en del från den som fanns på vikingatiden. I den här filmen ska vi lära oss om svenskan som språk, och titta närmare på några av de perioder och händelser som har format svenskan till vad den är i dag!

I den andra delen av, Svenska språkets historia, undersöker vi hur perioderna äldre nysvenska, yngre nysvenska och nusvenska har påverkat svenskan.

I filmen lär vi oss bland annat hur boktryckarkonsten, franskan och den tekniska utvecklingen påverkade det svenska språket. Vi får också reda på varför många dialekter försvagades under de här perioderna.

Det här är en film för elever i högstadiet och gymnasiet när de läser om språkbruk och det svenska språkets ursprung i ämnet svenska.

Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!

Målgrupp: från 13 år, Speltid: 13 minuter.