I den här filmen får du lära dig om människokroppens celler.

Filmfakta

Längd: 5 minuter
Målgrupp: Från 11 år
Ämne: Biologi / Genetik och genteknik
Engelsk version: Human cells

Celler

Cellandning

Cellkärnor

Mitokondrier

Alla levande organismer består av celler. Människokroppen består av ungefär hundratusen miljarder celler som sitter ihop och är beroende av varandra för sin överlevnad. Varje cell är som en liten fabrik som producerar energi, tar hand om avfall och kommunicerar med sin omgivning. I den här filmen får du lära dig mer om cellens olika funktioner och beståndsdelar.

Exempelvis att de enklaste organismerna endast består av en cell, medan det i flercelliga organismer finns många olika celler som arbetar tillsammans. Du får även veta mer om DNA, som är en slags ritning för hela organismen, vars information följer med när cellen delar sig och man växer.

Filmen finns i en svensk och en engelsk version.

Filmen hittar du på SLI Play

Om du har abonnemang på SLI Education så hittar du filmen i vårt sortiment.

Vill du prova på vår tjänst? Ansök om ett provkonto här!

Se filmen här!

Människokroppens celler