I den här filmen får du lära dig om människans utveckling.

Filmfakta

Längd: 6 minuter
Målgrupp: Från 11 år
Ämne: Biologi / Evolution
Engelsk version: Human Evolution

Hominider

Evolution

Neandertalmänniskan

Homo erectus

Homo sapiens

Den moderna människan dök upp i Afrika för nästan 200 000 år sedan. Men hur utvecklades vi egentligen till de människor vi är idag?

I den här filmen får du stifta bekantskap med några av de tidigaste människoarterna som funnits genom historien. Från de allra första för-människorna som uppstod från en grupp svanslösa apor för miljontals år sedan. Till våra förfäder Homo Erectus, som gick upprätt och kunde göra upp eld, men som hade en mer aplik skallform än vad vi har idag. Till Neandertalarna, som var en gren av Homo Erectus, och som levde i Europa och Centralasien under senaste istiden, och från vilka vi har en liten del gener i oss. Och slutligen till Homo Sapiens, vår egen människoart, som för närvarande dominerar hela världen. Och vilka kommer härnäst?

Filmen finns i en svensk och en engelsk version.

Filmen hittar du på SLI Play

Om du har abonnemang på SLI Education så hittar du filmen i vårt sortiment.

Vill du prova på vår tjänst? Ansök om ett provkonto här!

Se filmen här!

Människans utveckling