I den här filmen får du lära dig om elektricitet.

Filmfakta

Längd: 7 minuter
Målgrupp: Från 9 år
Ämne: Fysik / El och energi
Engelsk version: Electricity

Elektricitet

Atomer

Batterier

Förnybara energikällor

Fossila bränslen

Elektroner

Att vi idag använder elektricitet till mycket omkring oss vet du säkert. Och kanske vet du också att elektricitet kan vara farlig att handskas med. Men vad är egentligen elektricitet och hur fungerar det? Det kommer vi reda ut i den här filmen.

Du kommer att få lära dig att elektricitet är negativa och positiva laddningar i rörelse, och att elektrisk ström skapas när dessa laddningar rör sig i en elektrisk ledare. Du får också veta att statisk elektricitet skapas när negativa laddningar flyttar sig från en yta till en annan och att batterier fungerar genom att negativa laddningar flyttar sig från en pol till en annan. Slutligen visar vi exempel på hur man i kraftverk med hjälp av fossila bränslen eller förnybara energikällor som vind, sol eller vatten producerar den elektricitet vi är så beroende av idag.

Filmen hittar du på SLI Play

Om du har abonnemang på SLI Education så hittar du filmen i vårt sortiment.

Vill du prova på vår tjänst? Ansök om ett provkonto här!

Se filmen här!

Elektricitet