Articles by: Linda Karlsson

DNA

Alla levande organismer bär runt på en ritning av sig själva. Den finns inne i kärnan av varje cell i deras kropp och kallas DNA.

Läs mer