Med Plus tas ett avgörande steg mot en plattform, som mer är att likna vid en arena för lärande än en plattform enbart för digital distribution av AV- läromedel.

Låt eleverna starta faktainsamlingen inför ett nytt arbetsområde med Samsök. Förutom ordinarie utbud går det att söka bland annat i den svenska versionen av Wikipedia m.m. Med tilläggstjänsten Läshörnan tillkommer ett bibliotek med tusentals e-böcker i obegränsad upplaga. Som grädde på moset kan bibliotekssystemet Easylib integreras på plattformen SLI.SE.

Plus är ett verktyg för det ”flippade” klassrummet, som möjliggör för pedagogerna att använda plattformens resurser, när de skapar eget undervisningsmaterial. Med stöd av SLI Community kan materialet delas mellan lärare och elever på och mellan skolor. Förutom förstärkt filmutbud innehåller Plus pedagogiska planeringar, som lätt kan anpassas efter lärares behov i plusverktyget.

 

Erbjudande

För skolor som vill prova på plattformen erbjuder SLI Education en introduktion följt av en provperiod på 30 dagar. Såväl introduktionen som provperioden är kostnadsfri. Vill ni veta mer kontakta utbildningsansvarig Staffan Hansson eller VD Mats Persson Holm enligt följande:

Staffan Hansson
Telefon 0143/ 55 21 03
E-post staffan@slieducation.se

Mats Persson Holm
Telefon 0143/ 55 21 01
E-post mats@slieducation.se