Det här arbetsområdet handlar om vad som händer i naturen om vintern.

 

Vintern
I det här arbetsområdet ges tips på hur man kan arbeta med årstiden vinter. Det går naturligtvis att jobba på ett liknande sätt med alla våra fyra årstider. Ta med eleverna på ett tema där de får uppleva med flera sinnen.

Målgrupp: Grundskola F-3 och Grundskola 4-6