Vi förklarar digitala begrepp. Tjugo korta filmer som förhoppningsvis stärker den digitala kompetensen.

 

Vi förklarar digitala begrepp
Tjugo korta filmer som förhoppningsvis stärker den digitala kompetensen. Det handlar om allt från hur internet fungerar till vad en algoritm är.

Målgrupp: från 10 år

 

Till första programmet