En etikserie för Låg- och Mellanstadiet utifrån olika teman. Filmserien tar upp näthat, grupptryck, fysisk våld, homofobi, kroppsnorm, sexism, funktionsnorm, rasism mm.

Varje tema innehåller en kort dramatisering samt en panel bestående av barn från målgruppen som reflekterar kring temat. Dessutom berättar och reflekterar en expert om varje tema samt berättar om vad våld är och beskriver grundläggande begrepp. I materialet ingår en omfattande lärarhandledning.

#vembryrsig – Grupptryck, Näthat
#vembryrsig – Vithetsnormen, Fysiskt våld, Golare
#vembryrsig – Sexism, Homofobi, Sexuella trakasserier
#vembryrsig – Kroppsnorm, Funktionsnorm,HBTQ