Veckans filmsläpp är Näringspyramiden. Filmen finns i en svensk och en engelsk version och kan ses i SLI Play.

Näringspyramiden/The Trophic pyramid
Genom att studera näringskedjor vet vi hur näring förflyttar sig från det vi kallar producenter eller växter till olika konsumenter eller mellan konsumenter. I en näringspyramid studerar vi hur mängden energi förflyttar sig i varje led i en näringskedja.

Målgrupp: från 12 år, Speltid: 3 minuter