Veckans filmsläpp är Fossila bränslen/Fossil fuels. Filmen ingår i vårt egenproducerade filmutbud som går under varumärket Eduflix och kan ses i SLI Play.

Fossila bränslen/Fossil fuels
Olja, naturgas och kol är alla fossila bränslen. Fossila bränslen måste pumpas upp eller grävas upp från fyndigheter som finns under jordytan eller havsbotten och är icke förnybara energikällor. Det betyder att de förr eller senare kommer att ta slut.

Målgrupp: från 9 år, Speltid: 4 minuter