Veckans filmsläpp är De nyttiga honungsbina. Filmen finns i en svensk och en engelsk version och kan ses på SLI Play.

De nyttiga honungsbina/The Precious honey bees
Utan honungsbin skulle många växter dö ut. När biet flyger från blomma till blomma för att samla pollen och nektar, hjälper det samtidigt blommorna att pollineras.

Målgrupp: från 6 år, Speltid: 4 minuter.