Natten fredag till lördag den 24:e oktober uppgraderar vi vår Internetkapacitet.

Åtgärden startar kl 00:00 och i samband med det räknar vi med ett avbrott på mellan 10-60 minuter.

I och med denna åtgärd kommer vår kapacitet att kraftigt utökas samtidigt som vi får leverans från 2 fysiskt separerade nät, vilket kommer att ge oss en säkrare leverans.