I SLI Play finns nu en ny serie om träning. Träningsglädje är ett inspirerande utbildningsmaterial för ungdomar om kondition, styrka och rörlighet som ger ett bra stöd för att uppnå målen i kursplanen för Idrott och hälsa.

”Träningsglädje är ett inspirerande utbildningsmaterial för ungdomar om träning. Serien innefattar tre filmer och lärarhandledning om kondition, styrka och rörlighet. Filmerna ger i huvudsak svar på tre frågor: Varför skall man träna? Vad händer i kroppen när man tränar? Hur skall man träna? Fokus är på hälsoinriktad träning, Fysiologiska förklaringar integreras med handfasta förslag på hur man kan träna. I lärarhandledningen finns PowerPoint-bilder, frågor och svar till filmerna, förslag på pedagogiska modeller mm.” – Undervisningsvideo i Sverige AB

Målgrupp: från 10 år.