Det här är ett arbetsområde om några av Sveriges landskap från olika delar av Sverige. Eleverna kommer att få tillverka en egen landskapsbok och tillsammans i grupp göra en muntlig presentation av “sitt” landskap.

 

Sveriges landskap – landskapsboken

Det här är ett arbetsområde om några av Sveriges landskap från olika delar av Sverige. Arbetsområdet tar ca 4 veckor och riktar sig till elever i åk 4. Eleverna kommer att få tillverka en egen landskapsbok och tillsammans i grupp göra en muntlig presentation av “sitt” landskap. Arbetsområdet är ämnesövergripande.

Målgrupp: Grundskolan 4-6