Vilka rättigheter och skyldigheter har vi egentligen som medborgare i samhället? I filmen Rättigheter och skyldigheter i Sverige får vi lära oss om våra demokratiska rättigheter och våra demokratiska skyldigheter som till exempel skolplikt och betala skatt.

 

Rättigheter och skyldigheter i Sverige

Vilka rättigheter och skyldigheter har vi egentligen som medborgare i samhället? Det ska vi ta reda på i den här filmen! Experten och statsvetaren Stig-Björn Ljunggren intervjuas och hjälper oss på vägen. Vi börjar med att lära oss om de mänskliga rättigheterna i allmänhet. Vi går sedan igenom vilka demokratiska rättigheter vi har i Sverige och undersöker samtidigt var gränsen går mellan yttrandefrihet och diskriminering. Vi lär oss även om våra demokratiska skyldigheter som; skolplikten, att betala skatt och att gripa in om vi ser någon bli utsatt för ett brott. Vi ska också lära oss lite extra om just ungas rättigheter.