Nu finns en ny film om programmering i SLI Play. Filmen Programmering – framtidens språk introducerar eleverna till ämnet på ett inspirerande sätt. Vi får följa med programledaren Lin, som besöker tre personer som alla har en stark koppling till programmering.

 

Programmering – framtidens språk
I filmen Programmering – framtidens språk följer vi vår programledare Lin, som besöker tre personer som alla har en stark koppling till programmering. En har studerat ämnet för att använda det i medieteknikvärlden, en annan har utnyttjat sina kunskaper till att utveckla ett av världens största mobilspel och en tredje använder det dagligen för att programmera robotar som i förlängningen ska hjälpa oss i framtiden. Förutom en stor mängd kunskap och inspiration får Lin även med sig en kort lektion som ger både Lin och tittaren en inblick i hur det faktiskt ser ut när man programmerar.

Målgrupp: från 13 år, Längd: 12 minuter