Det pratas mycket om programmering i skolan nu. I SLI Play hittar du UR:s helt nya serier som är framtagna för att visa hur programmering fungerar och hur du som pedagog kan arbeta med programmering i undervisningen.

programmera-betan-ny

Programmera mera
Barn deltar i utmaningar som har med programmering att göra. Det handlar om logiskt tänkande, sortering, algoritmer och att uppmärksamma mönster och samband. Vi vill på ett lustfyllt sätt visa och berätta om grunderna i programmering och om tankesätt kring programmering. Programledare: Karin Nygårds. 10 delar.

Målgrupp: från 6 år
Längd: 14 minuter

Programmera mera – lektionstips
Serien riktar sig till pedagoger för barn i nioårsåldern. Du som pedagog får konkreta tips på hur du kan arbeta med programmering i undervisningen. Algoritmer, sortering, villkor och logiskt tänkande är några av de ämnen som behandlas. Medverkar gör barn från Sjöstadsskolan i Stockholm och Karin Nygårds. 10 delar.