Undersökningar förutspår att år 2050 kommer världens hav att innehålla mer plast än fisk. Det finns även en annan sorts fara med plast som har uppmärksammats de senaste åren – mikroplast. Den bildas när plastföremål slits och plastpartiklar frigörs. I filmen får vi tips på hur vi kan göra medvetna val för att minska detta och lära oss mer om plast.

 

Plasten i vår vardag – mikroplast i haven och återvinning av plast

Vi använder mycket plast i Sverige – och hela världen – eftersom plast är ett fantastiskt användbart material. Men problemen är inte lika fantastiska. Undersökningar förutspår att år 2050 kommer världens hav att innehålla mer plast än fisk. Man uppskattar att 90 procent av världens plastskräp i havet kommer från tio förorenade floder. Men det finns en annan sorts fara med plast som har uppmärksammats de senaste åren – mikroplast. Den bildas när plastföremål slits och plastpartiklar frigörs. De kan komma från bildäck, konstgräsplaner och när vi tvättar syntetkläder. Partiklarna är mindre än 5 mm stora och tas upp av djuren och människor som får i sig vatten. Men du kan göra skillnad – genom att göra medvetna val och återvinna plast. I filmen får vi tips på detta samtidigt som vi lär oss mer om plast.