Plus fylls fortlöpande på med nytt material. Vad är typiskt svenskt? och Att resonera muntligt och i skrift är två nya pedagogiska planeringar som nu ligger klara att användas.

 

Vad är typiskt svenskt?
Att resonera muntligt och i skrift

 

SLI Plus är verktyget där du kan samla, bearbeta och dela ut digitalt material till både elever och kollegor. Går du in under Andras material så hittar du Teman, Pedagogiska planeringar och Lektionsplaneringar som andra lärare har delat med sig av.