Bland de för närvarande ca 5900 titlar som finns i Läshörnan hittar du Petters bok 16 rader.

Petter 16 rader

Bild: Brombergs Bokförlag

 

16 rader

”Inom skandinavisk hiphop hör Petter till en av de mest inflytelserika textförfattarna och är en veteran inom svensk hiphop. Vad många inte känner till är att han under sin skolgång kämpade med läs- och skrivsvårigheter. I ”16 rader” har Petter samlat de mest betydelsefulla texterna ur sin stora produktion. Till varje låttext har han skrivit kommentarer om hur han tänkte och kände när texten kom till. Vilka referenser han använde. Vad han inspirerades av: sådant han hört, sett, läst eller varit med om. Vilka nyckelorden är, hur han lagt upp sin berättelse och vilka bilder och känslor han vill förmedla. Boken visar hur Petter närmat sig språket utan hämningar, både genom att skriva och läsa, och kan därför användas som ett verktyg för lärare att inspirera, öppna nya vägar och synsätt för unga att se på text och litteratur.” (Brombergs Bokförlag)

 

Till boken finns även en lärarhandledning (Brombergs Bokförlag): Lärarhandledning

Vill du veta mer om abonnemangstjänsten Läshörnan? Klicka här