I den här planeringen får eleven bland annat göra ett detektivarbete för att lösa olika uppgifter om medeltiden, träna sin förmåga att reflektera, resonera och ställa frågor och träna sin förmåga att jämföra för att hitta likheter och skillnader mellan medeltiden och nutiden.

 

Medeltiden
Vi läste om medeltiden med fokus på att förstå orsak-händelse-konsekvens och att analysera skillnader och likheter mellan medeltiden och nutiden. Arbetsområdet innehöll många olika moment och arbetsmetoder. Slutet av medeltiden läste vi bara översiktligt om. Det läser vi istället ingående under arbetsområdet vasatiden. Detta för att slutet av medeltiden är övergången till vasatiden. Det kan du hitta under arbetsområdet “Vasatiden – kungen, makten och Sverige”.
Arbetsområdet tar ca 5 veckor.

Målgrupp: Grundskola 4-6

 

Visst vet du att du har tillgång till SLI Plus? Har du ännu inte varit inne i Plus så behöver du först godkänna användarvillkor gällande upphovsrätt innan du kan se innehållet.