I Plus finns Pedagogiska planeringen Att skriva brev och hitta en del av sig själv. I denna planering tar vi fasta på det skrivna ordet i brevform för att utveckla en del av sig själv.

 

Att skriva brev och hitta en del av sig själv

Vi får lyssna på flera exempel på brev, brev där avsändaren tackar eller ber om förlåtelse till någon person i dennes närhet. Genom brevet kan man också ge ett gott råd. Genom skrivandet får avsändaren struktur på sina tankar och hittar därmed en del av sig själv. Examineras genom att skriva ett eget brev.

Målgrupp: grundskola 7-9