I den här planeringen lyfter vi på frågeställningen om vad som är manligt och kvinnligt, det historiska perspektivet om hur synen på vad som anses vara manligt och kvinnligt samt om att bryta normen för att få passa in och få vara den du är och vara trygg i dig själv.

 

 

 

Om att passa/inte passa in i könsnormerna

I den här planeringen lyfter vi på frågeställningen om vad som är manligt och kvinnligt, vi tar del av det historiska perspektivet om hur synen på vad som anses vara manligt och kvinnligt samt vad man kan göra för att bryta normen för att få passa in. Syftet är att få vara den du är och vara trygg i dig själv och öka toleransen och medmänskligheten i en allt mer föränderlig värld.

Några citat du kommer att få reflektera kring:
”Normen säger du ska vara så här!”
”Man föds inte med kön samhället gör kön!”

Målgrupp: Grundskola 7-9