Nu finns serien Människan sedd inifrån (4 delar) och Jorden – Vi måste tänka om i SLI Play.

Människan sedd inifrån

SLI-0004-01
Människan sedd inifrån är en BBC producerad vetenskapsserie från 2012. Serien innehåller fyra delar på vardera 50 minuter. Vyer från kroppens insida varvas med berättelser för att engagera och skapa förståelse. Vi guidas genom kroppen med hjälp av avancerad grafik.

Målgrupp: från 13 år
Längd: 50 minuter

 

Jorden – vi måste tänka om

SLI-0002

En film som översiktligt tittar på världens energi och råvarubehov. Vissa forskare menar att år 2030 krävs det två jordklot för att vidmakthålla vår nuvarande livsstil. Filmen har en fokus på hur vi måste lära oss att återanvända resurser, och det på ett ansvarsfullt sätt för att få ett hållbart samhälle. Vi ser t.ex. hur dagens elektronikskrot hanteras vilket leder till stor miljöförstöring i tredje världen. Vi får se mycket om de miljö och resursproblem vi har redan idag men vi får också lära oss möjliga lösningar. Hur kan var och en påverka för att forma ett samhälle som inte tar naturresurser som något givet och oändligt?

Målgrupp: från 13 år
Längd: 56 minuter