I SLI Play finns nu två nya filmer om Kina. Filmerna handlar om Kinas megastäder och Kinas landsbygd och ingår i serien Kina – ett komplext tangram.

KINA – ett komplext tangram – Kinas megastäder
Vilka är Kinas okända megastäder? Hur antar Kina utmaningarna med industrialiseringen och urbaniseringen? Kinas urbanisering de senaste åren har varit lavinartad. Nu bor drygt halva Kinas befolkning i städer och antal megastäder har ökat. En del av megastäderna är välkända såsom Peking och Shanghai. Andra heter Chongqing, Chengdu, Tianjin, Shenzhen och Guangzhou. Filmen berättar om vilka megastäderna i Kina är och varför de har vuxit så snabbt. Filmen handlar också om Kinas enorma industriproduktion som oftast ligger nära megastäderna. Var och hur produceras Kinas varor? Hur konsumeras och transporteras de? Hur ser Kinas export och import ut?

Målgrupp: från 13 år, Längd: 19 minuter

KINA – ett komplext tangram – Kinas landsbygd
Den här filmen handlar om Kinas landsbygd. Filmen belyser livet på landsbygden idag, en landsbygd som inte fått del av Kinas ekonomiska framgångar på samma sätt som städerna. Filmen tar upp Kinas klimat- och vegetationszoner samt vad som produceras på landsbygden. Vilka naturresurser har Kina? Klarar sig Kina på sina naturresurser och sin egen produktion? På landsbygden pågår en kamp mot fattigdom och ohälsa, med leftbehind-children-problematik då barnens föräldrar tvingas arbeta istäderna för att försörja familjen samt en kamp att behålla kvar den yngre generationen på landsbygden i framtiden. Man kämpar med vatten- och miljöfrågor. En betydande del av Kinas jordbruksmark och vattendrag är förorenad och man drabbas ständigt av översvämningar eller torka i Kinas olika klimatzoner.

Målgrupp: från 13 år, Längd: 20 minuter