Veckans filmsläpp är Infektioner. Varje skolvecka släpper vi en ny film i vårt egenproducerade sortiment.

Infektioner/Infections
När kroppen drabbas av en infektion, har den blivit angripen av mikroorganismer, så kallade smittämnen. De tre vanligaste smittämnena är virus, bakterier och svamp. Målgrupp: från 11 år, Speltid: 5 minuter.