Vet du vad våra myndigheter gör? Se filmen Granskande myndigheter i SLI Play.

Granskande myndigheter
Många vet inte vad våra olika myndigheter egentligen gör. Du kanske har hört talas om dem på nyheterna, men vet inte mycket mer än så. Visste du till exempel att Riksrevisionen har granskat regeringens och skolmyndigheternas insatser för en likvärdig betygssättning i grundskolan? Eller att Skolinspektionen, granskar att skolorna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete – särskilt sådana lagar som berör elevernas rättigheter och skyldigheter. Häng med så tar vi reda på vad Riksrevisionen, Säkerhetspolisen, Datainspektionen, Diskriminerings- ombudsmannen och Skolinspektionen faktiskt gör.

Målgrupp: från 10 år, Speltid: 16 minuter.