I samlingen Sjukdomar och ohälsa finns nu en nyproducerad film om diabetes.

I samlingen Sjukdomar och ohälsa hittar du förutom Diabetes filmer om bland annat allergi, virus, bakterier och vaccin.

Diabetes
När vi äter och dricker spjälkas maten upp i olika beståndsdelar. Kolhydrater spjälkas bland annat till glukos. Det gör att glukosnivåerna eller blodsockernivåerna ökar efter en måltid. När kroppen har svårt att reglera sin blodsockerhalt kallas det för diabetes. Det är problematiskt och kan till och med bli livsfarligt, eftersom kroppens celler behöver glukos för att kunna fungera.

Målgrupp: från 11 år, Speltid: 6 minuter.