Vi har köpt in filmen Skönhetsideal & utseendefixering.

Vi människor har intresserat oss för vårt utseende i årtusenden, långt före skönhetsindustrins framväxt. Att vi dras till skönhet och själva vill se bra ut är ett naturligt socialt beteende. Men i dag bombarderas vi med bilder genom massmedia och internet med skönhetsideal som är omöjliga att leva upp till. Målgrupp: från 11 år. Längd: 17 minuter.

Skönhetsideal & utseendefixering

 

UR:
Kroppen på G: Se ut
Banderoll: Vem är du?

 

Se filmen/programmen i SLI Play