Värmeenergi, rörelseenergi och kemisk energi. I den här filmen lär vi oss om olika former av energi.

Olika former av energi
Energi är den kraft som behövs för att en förändring ska kunna ske. Det är anledningen till att till exempel saker rör på sig, låter, lyser, växer eller ändrar temperatur! Men vad är energi egentligen? I den här filmen ska vi lära oss vad energi är, men framför allt vilka olika former energi kan ha. Vi går till exempel i genom värmeenergi, rörelseenergi och kemisk energi.

Målgrupp: från 10 år, Längd: 14 minuter