Ett mycket aktuellt ämne just nu är skolan och att elever i Sverige inte uppnår målen. Resultaten sjunker. Det finns även en stor del elever som inte går klart gymnasiet. De hoppar av studierna av olika anledningar vilket leder till att de hamnar i ett utanförskap med varken jobb eller studier. Många elever upplever att de inte får det stöd i skolan som de behöver för att klara målen och få godkända betyg.

Vi vill tipsa om program som Utbildningsradion (UR) har producerat som både visar hur olika skolor arbetar med att ge studiehjälp till elever som riskerar att hoppa av eller redan har hoppat av skolan, och program som tipsar om studieteknik och ger stöttning att utveckla både arbetssätt och tankesätt.

 

Dropouts målgrupp: Lärarfortbildning
Sverige sviker (radio) målgrupp: Grundskolan 7-9
Skolan som förlorade mig (radio) målgrupp: Lärarfortbildning
Världens bästa skitskola målgrupp: Lärarfortbildning
Språket bär kunskapen målgrupp: Lärarfortbildning
Plugga bättre målgrupp: Grundskola 4-6
Lässugen målgrupp: Förskola

Logga in på SLI Play för att se/lyssna på programmen.