New Muzzy in Gondoland och New Muzzy comes back utgår ur sortimentet vid årsskiftet.

Vid årsskiftet utgår serien om Muzzy ur sortimentet av upphovsrättsliga själ. För lärare som undervisar i moderna språk kan vi meddela att samtliga filmer som ingick i SLI Språk nu finns tillgängliga i SLI Plus. Närmare 500 filmer i språken svenska, engelska, tyska, franska och spanska ligger nu redo för att användas i undervisningen.

Klicka på Moderna språk i ämnen och välj det språk du undervisar i.