Mitt Perspektiv är ett läromedel för högstadiet och gymnasiet. Filmserien tar upp näthat, grupptryck, fysiskt våld, homofobi, rasism och sexuella trakasserier.

Filmserien utgår ifrån självupplevda händelser av våld; fysiskt, psykiskt och sexuellt på högstadiet och
gymnasiet. Filmerna syftar till att öka medvetenheten om vad våld är samt vilka konsekvenser våld har och att vi alla kan göra något för att minska på våldet som sker på skolan, hemma och på nätet.

Åskådarperspektivet är ett genomgående tema i filmerna och tittaren tränas i att gå ifrån en passiv
åskådare till en aktiv åskådare genom att agera proaktivt och aktivt vid våldssituationer, såsom
trakasserier, kränkningar, utfrysning, skojbråk m.m. i skolan, hemma och på nätet.

Filmerna belyser vikten av att ständigt jobba normkritiskt och att upptäcka vilka begränsande normer
som finns på skolan, samhället och på nätet– som gör att människor inte kan vara de personer de vill
vara, samt syftar till att förändra de normer som skapar diskriminering och utsatthet och exkludering.

Samtalsmetoden som är kopplad till filmerna bygger på Tom Andersens samtalsmodell reflekterande
team (Andersen, 2011) där metanivån – ”att tänka om sitt eget tänkande”- kring filmernas teman nås
genom metoden.

Mitt perspektiv: Grupptryck
Mitt perspektiv: Homofobi
Mitt perspektiv: Näthat
Mitt perspektiv: Sexuella trakasserier
Mitt perspektiv: Fysiskt våld
Mitt perspektiv: Rasism

 

Handledning finns till filmerna